Our Staff

Mrs. Rachel

Preschool Director

Ms. Jackie

Caterpillar Room Teacher

Ms. Juana

Caterpillar Room Teacher

      Ms. Briana

Teddy Bear Room Teacher

Ms. Jo'Ann

Asst. Dir./Butterfly Room Teacher

Ms. Tammy

Little Tiger Room Teacher

Ms. KeKe

Dragonfly Room Teacher

Ms. Naneki

Little Lamb Room Teacher

Ms. Sri

Busy Bee Room Teacher

Ms. Elena

Floater Teacher